Over Capital Coach

Na een lange carrière in respectievelijk private banking en corporate finance sloegen Marc Monbaliu en Stefaan Festjens eind 2003 de handen in elkaar en werd Capital Coach opgericht.

Statuten

Van meet af aan was de intentie een antwoord te bieden op de eenheidsworst van het bankenaanbod en de “dictatuur van het huisfonds”, toen algemeen gangbaar in onze financiële wereld. Eerst met het statuut van verzekeringsmakelaar en later ook met het statuut van bankenmakelaar pogen we sinds 2003 “open architectuur” in de praktijk te brengen. Door ons ongebonden statuut krijgen onze klanten immers toegang tot een breed spectrum van financiële producten over de bedrijfsspecifieke grenzen heen.

Onze rol als coach bestaat er inmiddels in om de diverse spelers op de markt te analyseren en de sterke en zwakke punten te belichten. De eindbeslissing wordt genomen in samenspraak met de klant.

Uw Private en Corporate Coach

Gezien veel van onze klanten ook actief zijn als ondernemer, rees het idee over een holistische financiële aanpak. Eén van onze oprichters, Stefaan Festjens, kon op die manier aanknopen met een oude liefde: corporate finance. Tien jaar na de oprichting is Capital Coach dus niet enkel “Private Coach”, maar voortaan ook “Corporate Coach”.