Private Equity

Capital Coach is een passieve private equity-boetiek die onderneemt en investeert.

Wij investeren in aantrekkelijke sectoren waarin wij voldoende ervaring hebben om verdere groei te ondersteunen, zowel autonoom als via overnames. Er moet een goede persoonlijke fit met de ondernemer(s) of het managementteam zijn en een gedeelde visie over de toekomst van de onderneming is voor ons van primordiaal belang. Wij nemen voornamelijk meerderheidsparticipaties, maar minderheidsparticipaties worden niet uitgesloten. Occasioneel investeren we samen met gelijkgezinde investeerders.

Bij directe investeringen spitsen wij ons toe op Belgische KMO?s en Nederlandse MKB?s. Wij richten ons voornamelijk op gezonde en mature ondernemingen in stabiele sectoren met een goed en loyaal managementteam en streven naar een waardetoename op lange termijn. Bij indirecte investeringen maken wij graag gebruik van ons uitgebreide netwerk dat het investeren in tal van gespecialiseerde fondsen toelaat.

Anders dan klassieke private equity-spelers hebben wij geen vaste exit-periode of -strategie. Wij hebben de uitgesproken intentie om op lange termijn aanwezig te blijven. Wij profileren ons als een passieve partij die in de meeste gevallen geen actieve rol aanneemt in de onderneming. Het is niet onze intentie om tussen te komen in het dagelijks beleid van de onderneming.

Wij investeren typisch tussen de 250.000 en 5 miljoen euro per project. Alle sectoren komen in aanmerking. Echter, bedrijven waarbij het product of dienst nog in ontwikkeling is of waarbij de klantenbasis en/of marktpotentieel nog bewezen moeten worden, vallen buiten onze doelgroep. Het potentieel voor verdere waardecreatie moet vertaald kunnen worden naar een concreet en haalbaar ondernemingsplan.

Het managementteam van de ondernemingen waarin wij investeren werkt zeer onafhankelijk en krijgt de nodige vrijheid om de ambities waar te maken. Wij trachten een toegevoegde waarde te cre?ren door onze industri?le, financi?le en juridische ervaring op een passieve manier ter beschikking te stellen. In onderling overleg met de ondernemer kunnen wij ondersteuning bieden bij de verdere professionalisering van het bedrijf en de uitbreiding van het managementteam.

Graag lichten wij onze expertise toe in een open gesprek.